Sponsoring

De stichting Post Master Digital Design & Architecture komt voort uit het initiatief Onafhankelijke Architect. Hiermee hebben we de doelen ook in een bestuursorgaan geformaliseerd.

De stichting kent een bestuur, statuten en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77888480. De stichting heeft een brede doelstelling op het gebied van multidisciplinaire scholing en ontwikkeling van de architect in de digitale wereld, het bevorderen van Post-Masteropleiding, het instellen van Leerstoel, het doen van wetenschappelijk onderzoek, etc.

Jouw financiële hulp is nodig
Voor de realisatie van de Post-Masteropleiding en de Leerstoel is een fonds nodig. Het beheer van het fonds en het in stand houden van de opleiding en de leerstoel is taak van deze stichting, in nauwe samenwerking met het NAF.

Als de eerste stappen voor de Post-Masteropleiding zijn gerealiseerd, zal gewerkt gaan worden aan de Leerstoel, inclusief de keuze van type Leerstoel en hoogleraar (fulltime / parttime). De gedachten gaan uit naar een extern gefinancierde Leerstoel.

Met toekomstige financiers en sponsoren zal de omvang van de Leerstoel worden bepaald. De omvang van het fonds voor de Post-Masteropleiding en de Leerstoel wordt voor het jaar 2021 geschat op € 400.000 en voor het jaar 2022 en verder op € 300.000 per jaar.

Kostenpost Bedrag
2021 Uitwerking onderdelen van het PvA van de Post-Masteropleiding 200K euro 180K euro sponsors
20K euro NAF
2021 Voorbereiding en uitwerking Leerstoel en  aanstelling hoogleraar 200K euro 180K euro sponsors
20K euro NAF
2022 Realisatie Post-Master, (proef) colleges + uitbouw 100K euro 90K euro sponsors
10K euro NAF
2022 Uitbouw Leerstoel 200K euro 180K euro sponsors
20K euro NAF

Meer weten?
We kunnen ons voorstellen dat je meer wilt weten. We hebben hiervoor een sponsorplan beschikbaar waarin we in detail uitleggen hoe we willen omgaan met toegekende gelden, verantwoording hierover afleggen, etc. Download:

Liever nog gaan we persoonlijk met je in gesprek. We organiseren in de komende maanden hiervoor een aantal bijeenkomsten, maar komen natuurlijk ook graag persoonlijk uitleg geven. Neem gerust contact met ons op!

Delen? Graag!