Werksessie sturing initiatief

Een brede groep enthousiaste architecten uit het veld (werkzaam bij diverse bedrijven en instituten) is bij elkaar gekomen om te bespreken op welke wijze het initiatief gestroomlijnd zou kunnen worden. Op de agenda stond een bespreking van de belangrijkste thema’s uit het initiatief, te weten: professionalisering van de architect, sturingsmodel en register/verankering.

De groep kwam na discussie tot het inzicht om niet direct alle energie op de volledige breedte te gooien, maar eerst te starten met het onderwerp professionalisering. Een eerste stap in professionalisering is het beschrijven van de benodigde competenties van een Onafhankelijke Architect in een profiel. Zo’n profiel kan gebruikt worden om een nieuwe opleiding vorm te geven, eigen initiatieven binnen organisaties te stroomlijnen en te helpen focussen. In de winter van 2019 zal er een sessie komen om te werken aan zo’n competentieprofiel op basis van een discussiestuk dat door de initiatiefnemers zal worden voorbereid.

Delen? Graag!