Werksessie competentieprofiel #2

Op basis van een discussiestuk zijn een groep architecten aan de gang gegaan om een document te maken dat de competenties van een onafhankelijk architect beschrijft. Een groep van circa 12 mensen heeft zich aangemeld om hier de komende periode mee aan de slag te gaan. Het discussiestuk dat voorlag is grotendeels gebaseerd op het ECF raamwerk, interviews met CIO’s en eigen ervaring.

In de eerste werksessie hebben we een aantal competenties besproken. In deze tweede werksessie bespreken we de aanvullingen/wijzigingen op het document tot dusver en bespreken we de tweede groep competenties.

Doel van de werksessie(s) is om te komen tot een eerste versie van een stevig competentieprofiel voor de architect van de toekomst.

Tot op heden zijn de volgende competenties/thema’s onderkend:

  • Communicatie omgeving
  • Strategische beleid en organisatorische invulling
  • Organisatie en Architectuur Ontwerp
  • Technologische ontwikkelingen
  • Uitvoering en Verandering
  • Wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek

Delen? Graag!