Werksessie competentieprofiel #1

We zijn van start gegaan. Op basis van een discussiestuk zijn een groep architecten aan de gang gegaan om een document te maken dat de competenties van een onafhankelijk architect beschrijft. Een groep van circa 12 mensen heeft zich aangemeld om hier de komende periode mee aan de slag te gaan. Het discussiestuk dat voorlag is grotendeels gebaseerd op het ECF raamwerk, interviews met CIO’s en eigen ervaring.

Doel van de werksessie is om de eerste competenties uit het document te bespreken en aan te scherpen. Uiteindelijk leidt het document tot een eerste versie van een stevig competentieprofiel voor de architect van de toekomst. In de zomer gaan we verder met een tweede sessie.

Delen? Graag!