Startbijeenkomst W.O. #1

Op 5 april hebben we met een aantal hoogleraren gesproken en gediscussieerd over het initiatief om te komen tot een Onafhankelijk Architect. De uitgenodigde deelnemers hebben aangegeven het initiatief interessant te vinden en hebben zich gecommiteerd om te werken aan een opdrachtformulering die richting geeft aan de benodigde resultaten. Besloten is om een kernteamoverleg te starten die stuurt op de voortgang van de resultaten. Het kernteamoverleg vindt een paar keer per jaar plaats.

Delen? Graag!