Ronde Tafel Onafhankelijk Architect

Op 17 januari organiseert VKA een ronde tafel sessie voor bestuurders, CIO’s en ‘vakbroeders’ over het thema Onafhankelijk Architect. In deze sessie discussiëren we over de invoering van een ‘Onafhankelijk en deskundig architect’.

  • Wil je ervaringen uitwisselen hoe andere bestuurders en CIO’s omgaan met deze problematiek?
  • Wil je ook bij de start zijn van een structurele vernieuwing in het ontwerpen, bouwen en gebruiken van belangrijke ICT-systemen voor onze digitale samenleving?
  • Wil je misschien een ‘founding father’ zijn die in een klein comité aan de basis wil staan van deze vernieuwing en richting wil geven aan de professionalisering van het vakgebied?

Doel van deze sessie is te komen tot een gemeenschappelijk gedragen en aangescherpte visie. Download de slides van deze ronde tafel.

Delen? Graag!