Promotie Martin van den Berg

Op 11 september 2019 verdedigde Dr Martin van den Berg openbaar zijn proefschrift over de bijdrage van enterprise architectuur aan goede IT-besluitvorming. Een belangrijk inzicht uit de studie is dat het succes van EA sterk af hangt van de vaardigheden en competenties van de architect.

Martin is ook betrokken bij het initiatief voor de onafhankelijke architect en Rutger Gooszen heeft hem die dag gefeliciteerd met zijn promotie. Interessant aspect van de verdediging was een discussie met de commissie over het gebrek aan aandacht voor dit vakgebied in de academische wereld en het feit dat er niet één leerstoel is op dit gebied. De promovendus en de commissie waren het erover eens dat dit beter zou kunnen. Ook de noodzaak van een academisch discours over de ontwikkelingen in de digitaliserende samenleving en wat dat vraagt aan onderzoek en ontwikkeling kwam aan bod.

Dr. Martin van den Berg, op 11 september 2019 aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift “Improving IT Decisions with Enterprise Architecture”

https://research.vu.nl/en/publications/improving-it-decisions-with-enterprise-architecture

Delen? Graag!