Dr. Martin van den Berg
Promotie Martin van den Berg

12 september 2019

Op 11 september 2019 verdedigde Dr Martin van den Berg openbaar zijn proefschrift over de bijdrage van enterprise architectuur aan goede IT-besluitvorming. Een belangrijk inzicht uit de studie is dat het succes van EA sterk af hangt van de vaardigheden en competenties van de architect.

Lees meer

Werksessie competentieprofiel #2

1 juli 2019

In de eerste werksessie hebben we een aantal competenties besproken. In deze tweede werksessie bespreken we de aanvullingen/wijzigingen op het document tot dusver en bespreken we de tweede groep competenties.

Lees meer

Bezoek IC Institute

29 maart 2019

Op 28 maart hebben Jan Moelker en Rutger Gooszen een bezoek gebracht aan het IC Institute in België dat al sinds 2008 een master aanbiedt in Enterprise Architecture.

Lees meer

Werksessie competentieprofiel #1

1 februari 2019

We zijn van start gegaan. Op basis van een discussiestuk zijn een groep architecten aan de gang gegaan om een document te maken dat de competenties van een onafhankelijk architect beschrijft.

Lees meer

Gesprek Jan Middendorp (Tweede Kamer)

3 november 2018

Tweede kamerlid Jan Middendorp heeft op 18 oktober 2018 een motie ingediend om te onderzoeken hoe een Rijksinspectie Digitalisering, naar analogie van de Inspectie der Rijksfinanciën, zou kunnen worden vormgegeven. Vanwege de raakvlakken met ons initiatief spreken Rutger Gooszen en Jan Moelker met hem.

Lees meer

Werksessie sturing initiatief

3 september 2018

Een brede groep enthousiaste architecten uit het veld (werkzaam bij diverse bedrijven en instituten) is bij elkaar gekomen om te bespreken op welke wijze het initiatief gestroomlijnd zou kunnen worden.

Lees meer

NAF jaarvergadering

16 april 2018

De OnafhankelijkeArchitect heeft haar initiatief toegelicht op de jaarvergadering van het NAF.

Lees meer

Samenwerking KNVI en VKA
KNVI en VKA werken samen aan initiatief voor professionalisering van de architectuurfunctie

10 januari 2018

Op 9 januari hebben VKA en KNVI op de nieuwjaarsreceptie van KNVI een intentieovereenkomst getekend:…

Lees meer

Kernteamoverleg W.O. #3

11 november 2017

Op dinsdag 21-11 vindt alweer het derde kernteamoverleg W.O. plaats in Utrecht. Het kernteam bestaande…

Lees meer

Onafhankelijk Architect op het Landelijk Architectuur Congres 2017

9 november 2017

VKA verzorgt samen met de KNVI en de Hogeschool Utrecht een track op het aanstaande…

Lees meer

Delen? Graag!