Overhandiging Leerdoelen Post-Master aan decaan Universiteit Twente

Op maandag 26 september hebben Jan Moelker, voorzitter stichting PMDD&A, en Peter Beijer, voorzitter DANW, de Modulen en Leerdoelen voor de Post-Masteropleiding voor de digitale architect overhandigd aan de decaan Tanya Bondarouk van de faculteit BMS (Behavioural, Management and Social Sciences).

In nauwe samenwerking met prof. dr. ir. L.J.M. Nieuwenhuis van de Universiteit Twente is een concept opleidingsprogramma ontwikkeld.Vervolgens zijn de modulen en leerdoelen van de concept Post-Masteropleiding voor consultatie verspreid om met vakgenoten en allerlei belanghebbende personen af te stemmen op de behoefte.

Op basis van de resultaten uit de consultatieronde is het document aangepast en is de inhoud door beide organisaties vastgesteld, waarna het document is overhandigd aan de decaan van de Universiteit Twente.

De Post-Masteropleiding is een onderdeel van de activiteiten die voortvloeien uit het maatschappelijk initiatief van de Onafhankelijke Architect om het vakgebied van digitalisering op een hoger plan te brengen en de positie van de architect te versterken.

Decaan Tanya Bondarouk gaf bij de in ontvangstneming aan het initiatief graag te ondersteunen, juist wanneer initiatieven uit het veld komen. Ze vindt het fantastisch om dit document in handen te hebben.

Het is belangrijk voor studenten en architecten om een combinatie aan te bieden van sociale wetenschappen in relatie met digitale techniek. Het document sluit goed aan bij de activiteiten van de Universiteit Twente.

Van het interview met de decaan Tanya Bondarouk is een video-opname gemaakt. Deze video is te bekijken op YouTube. Voor het jaarcongres van DANW, Digital Architecture Design Day (DADD) op 6 oktober j.l., is een verkorte versie van het interview getoond.

De Universiteit Twente heeft voor de Post-Master een specifieke stuurgroep in het leven geroepen, waarin de verdere aanpak en uitwerking zal worden besproken. De stuurgroep is samengesteld uit de volgende personen: decaan prof. dr. Tanya Bondarouk, decaan prof. dr. Joost Kok van de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), vanuit de overheid Marc van Hilvoorde (CIO Rijk), vanuit bedrijfsleven Rob Nijman (IBM) en Wilbert Enserink (secr. stichting PMDD&A).

 

Delen? Graag!