Leerdoelen Post Master Digital Design & Architecture

In het regulier overleg van de stichting en de beroepsvereniging is op 7 september 2022 het document vastgesteld met de conclusie dat het document een goede basis is voor het vervolgtraject. Het document is inmiddels aangeboden aan prof. dr. T. Bondarouk (Tanya), decaan van de Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) van de Universiteit Twente, en voorzitter van de stuurgroep voor de Post-Master Digital Design & Architecture van de Universiteit Twente.

In het vervolgtraject wordt ervan uitgegaan dat de in te zetten topdocenten van de verschillende universiteiten voorstellen zullen doen om de opzet van de Post-Master nog verder te verbeteren en interessant te maken en vanuit hun eigen expertise gebied verder in te vullen. Op basis daarvan kan gekomen worden tot een volwaardig curriculum van de PostMasteropleiding. Daarmee kan een eerste pilot van de opleiding op termijn worden gestart. De praktijk leert overigens dat met feedback van deelnemers de opleiding in de toekomst verder en doorlopend zal worden bijgesteld om deze optimaal te laten aansluiten op de behoeften van de tijd.

Modulen en Leerdoelen Post-Master DD&A, versie 07092022 pdf

Delen? Graag!