Concept gedragscode

Voor een goede werking en uitvoering van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en de verantwoordelijkheid van de Onafhankelijke Architect zijn gedragsregels opgesteld in de vorm van een concept gedragscode (Gedragscode Onafhankelijke Architect (concept versie 31 maart 2021)). Deze gedragscode is tevens weer input voor de nader in te vullen Post Master opleiding.

Delen? Graag!