Stichting Post Master Digital Design & Architecture

Bij notariële akte is op 30 november 2020 de Stichting Post Master Digital Design & Architecture opgericht.

De Stichting heeft een brede doelstelling op het gebied van multidisciplinaire scholing en ontwikkeling van de architect in de digitale wereld, het bevorderen van Post-Masteropleiding, het instellen van Leerstoel, het doen van wetenschappelijk onderzoek en promotieonderzoek, alsmede samenwerkingsverbanden.

De Stichting zal het fonds beheren dat nodig is voor het in stand houden van de Post-Masteropleiding en de Leerstoel Digitale Architectuur.

De bestuursleden zijn: Jan Moelker voorzitter, Wilbert Enserink secretaris, Roland Drijver penningmeester, Rutger Gooszen en Peter Beijer als toezichthouder.

Download hier de statuten.

 

 

Delen? Graag!