Bezoek IC Institute

Op 28 maart 2019 hebben Jan Moelker en Rutger Gooszen een bezoek gebracht aan het IC Institute in België dat al sinds 2008 een master aanbiedt in Enterprise Architecture:

Founded with the goal of making the extraordinary possible, the IC Institute is the only private company in Europe offering higher education with its recognized Master of Science in Enterprise Architecture. At the crossroads of academic research and the industry, it offers educational and research services for Enterprise, Business and IT Architects, and senior management.

Ze spraken er met Jonas van Riel, oprichter en opleidingscoördinator. De master is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het aangeboden masterprogramma past goed bij het door ons voorgestelde competentieprofiel. Jonas beaamde ook de visie dat in onze complexe digitaliserende maatschappij er meer behoefte is aan architecten met deze competentie die vanuit een onafhankelijke positie een opdrachtgever of klant kunnen adviseren.

Goed dus om te weten dat een dergelijke opleiding nu al kan worden gevolgd! We hebben afgesproken elkaar periodiek op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Delen? Graag!