Betrokkenheid en sponsorgelden gezocht

Het streven is om een topstructuur neer te zetten voor kennisontwikkeling die een drijvende kracht kan vervullen bij de digitalisering. Betrokkenheid van bedrijfsleven en overheid is onderdeel van de structuur om een goede en juiste afstemming op de behoefte te verkrijgen.

Om de Post-Masteropleiding en de Leerstoel mogelijk te maken is een fonds met sponsorgelden nodig. Voor het besturen, beheren van sponsorgelden en de instandhouding van de opleiding en de leerstoel wordt een stichting opgezet. Door sponsering kan een concrete bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling en kan een sponsor profiteren van de voordelen daarvan.

Samen met het NAF wordt een virtuele bijeenkomst georganiseerd om over de betrokkenheid en sponsering te spreken. Zodra de datum bekend is, zullen wij u daarover informeren.
Mocht je of iemand uit je omgeving belangstelling hebben voor de bijeenkomst, laat ons dat weten. Dan kunnen wij de uitnodiging regelen.

Delen? Graag!