Aanpak om te komen tot Post Master opleiding!

De Universiteit Twente heeft de taak op zich genomen om de realisatie van een Post-Masteropleiding te gaan trekken. Twee decanen van verschillende faculteiten van de UT zijn opdrachtgever. De hoogleraar Bart Nieuwenhuis, van de vakgroep Business Information Technology, neemt  de leidende rol. Er is een kwartiermaker aangetrokken, de heer Art Lighart. Hij gaat met de hoogleraar Bart Nieuwenhuis aan de slag en zal in gezamenlijk overleg een plan van aanpak opstellen. Vervolgens zullen de verschillende onderdelen verder uitgewerkt worden.
De Universiteit Twente staat positief tegenover het idee van een Leerstoel. Hieraan gaat ook gewerkt worden, waarbij het in ieder geval nodig is dat er vanuit de markt voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

Delen? Graag!