Aangepast competentieprofiel (v1.1)

Bij de uitwerking van de leerdoelen voor de Post-Masteropleiding bleek behoefte om meer inzicht te geven wat onafhankelijk nu precies inhoudt mede in relatie met de competenties van de Onafhankelijke Architect. Een toelichting op het begrip onafhankelijk is opgenomen in bijlage 4 van het Competentieprofiel (Competentieprofiel versie 1.1).

Delen? Graag!