Gesprek Jan Middendorp (Tweede Kamer)

Tweede kamerlid Jan Middendorp heeft op 18 oktober 2018 een motie ingediend om te onderzoeken hoe een Rijksinspectie Digitalisering, naar analogie van de Inspectie der Rijksfinanciën, zou kunnen worden vormgegeven. Ook heeft hij een 5-puntenplan voor de digitale overheid die werkt gepubliceerd.

Vanwege de raakvlakken met ons initiatief hebben Rutger Gooszen en Jan Moelker op 1 november 2018. met Jan Middendorp een verkennend gesprek gevoerd over hoe de beide initiatieven elkaar kunnen versterken. Het heeft geleid tot een goede gedachtenwisseling en de constatering dat we het op veel punten eens zijn;

–        Beide initiatieven onderkennen een snel digitaliserende samenleving die vraagt om een andere benadering van de complexe vraagstukken rond het toepassen van informatie technologie.

–        Dat coördinatie vanuit de top en/of meer onafhankelijke controle niet goed past bij de kort cyclische ontwikkeling van IT. De bestaande controlemechanismen zijn onvoldoende gebleken. De kwaliteit moet van binnen uit worden geborgd.

–        Door een solide kennisbasis te ontwikkelen en te borgen ontstaat een collectief geheugen (door één organisatie zoals de beoogde Rijksinspectie of door een gedegen opleiding en certificering).

–        De oprichting van de Rijksinspectie kan het opzetten van betere opleidingen versnellen. Universiteiten willen best investeren in een leergang waarvoor evident klanten zijn en die uitzicht geeft op een werkomgeving voor vakmensen die complexe IT projecten tot een succes kunnen maken.

–        Meer samenwerking met de private sector, het is een gemeenschappelijk vraagstuk.

Wij zullen de vervolgstappen op de motie met belangstelling volgen.

Delen? Graag!