Optreden Digital Architecture Design Day (DADD)

11 oktober 2021

Wilbert Enserink heeft op dinsdag 5 oktober 2021 op de Digital Architecture Design Day (DADD) een presentatie gegeven over de ontwikkelingen van de Post-Masteropleiding Digital Design & Architecture.

Lees meer

Interview Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN)

11 oktober 2021

Roland Drijver en Jan Moelker zijn geïnterviewd door een journalist van de Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) onder de titel: Architect in de digitale wereld moet een volwassen vak worden.

Lees meer

Concept gedragscode

12 april 2021

Voor een goede werking en uitvoering van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en de verantwoordelijkheid van de Onafhankelijke Architect zijn gedragsregels opgesteld in de vorm van een concept gedragscode. Deze gedragscode is tevens weer input voor de nader in te vullen Post Master opleiding.

Lees meer

Aangepast competentieprofiel (v1.1)

12 april 2021

Bij de uitwerking van de leerdoelen voor de Post-Masteropleiding bleek behoefte om meer inzicht te geven wat onafhankelijk nu precies inhoudt mede in relatie met de competenties van de Onafhankelijke Architect. Een toelichting op het begrip onafhankelijk is opgenomen in bijlage 4 van het Competentieprofiel (Competentieprofiel versie 1.1).

Lees meer

Stichting Post Master Digital Design & Architecture

26 februari 2021

Bij notariële akte is op 30 november 2020 de Stichting Post Master Digital Design & Architecture opgericht.

De Stichting heeft een brede doelstelling op het gebied van multidisciplinaire scholing en ontwikkeling van de architect in de digitale wereld, het bevorderen van Post-Masteropleiding, het instellen van Leerstoel, het doen van wetenschappelijk onderzoek en promotieonderzoek, alsmede samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Onderzoek positie en rol lead architect bij complexe veranderingen

14 december 2020

Vanuit het initiatief is er een MSc afstudeer onderzoek onderzoek lopend om inzicht te krijgen in de rol en positie van de lead architect bij complexe veranderingen.  

Lees meer

Betrokkenheid en sponsorgelden gezocht

9 december 2020

Om de Post-Masteropleiding en de Leerstoel mogelijk te maken is een fonds met sponsorgelden nodig. Voor het besturen, beheren van sponsorgelden en de instandhouding van de opleiding en de leerstoel wordt een stichting opgezet.

Lees meer

Aanpak om te komen tot Post Master opleiding!

9 december 2020

Kwartiermaker Onafhankelijke Architect en Universiteit Twente gaan aan de slag om een Post Master opleiding vorm te gaan geven.

Lees meer

Vernauwing samenwerking NAF

9 december 2020

NAF bestuurders dr. Peter Beijer en Roland Drijver nemen ook deel aan het werkoverleg Onafhankelijke Architect overleg. Inmiddels is een nauw samenwerkingsverband met het NAF ontstaan.

Lees meer

Competentieprofiel Onafhankelijke architect in de digitale wereld

9 december 2019

Een mijlpaal om trots op te zijn: Een werkgroep bestaande uit een aantal architecten uit…

Lees meer

Delen? Graag!