Leerdoelen Post Master Digital Design & Architecture

16 oktober 2022

In samenwerking met collega architecten, de Universiteit Twente, Digital Architects NetWork en stichting PMDDA is een document tot stand gekomen dat de leerdoelen beschrijft voor de nog op te zetten Post Master opleiding Digital Design & Architecture. 

Lees meer

Interview Tanya Bondarouk

16 oktober 2022

In de aanloop naar het DADD 2022 congres hebben Jan Moelker en Peter Beijer een gesprek gehouden met Tanya Bondarouk, decaan van faculteit BMS aan de universiteit Twente. Kijk hier hoe zij reageert op de overhandiging van het document met leerdoelen voor de post master opleiding die is opgesteld. 

Lees meer

Overhandiging Leerdoelen Post-Master aan decaan Universiteit Twente

16 oktober 2022

Overhandiging van het document ‘Modulen en Leerdoelen voor de Post-Masteropleiding voor de digitale architect’ aan decaan Tanya Bondarouk van de faculteit BMS, Universiteit Twente.

Lees meer

Optreden Digital Architecture Design Day (DADD)

11 oktober 2021

Wilbert Enserink heeft op dinsdag 5 oktober 2021 op de Digital Architecture Design Day (DADD) een presentatie gegeven over de ontwikkelingen van de Post-Masteropleiding Digital Design & Architecture.

Lees meer

Interview Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN)

11 oktober 2021

Roland Drijver en Jan Moelker zijn geïnterviewd door een journalist van de Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) onder de titel: Architect in de digitale wereld moet een volwassen vak worden.

Lees meer

Concept gedragscode

12 april 2021

Voor een goede werking en uitvoering van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en de verantwoordelijkheid van de Onafhankelijke Architect zijn gedragsregels opgesteld in de vorm van een concept gedragscode. Deze gedragscode is tevens weer input voor de nader in te vullen Post Master opleiding.

Lees meer

Aangepast competentieprofiel (v1.1)

12 april 2021

Bij de uitwerking van de leerdoelen voor de Post-Masteropleiding bleek behoefte om meer inzicht te geven wat onafhankelijk nu precies inhoudt mede in relatie met de competenties van de Onafhankelijke Architect. Een toelichting op het begrip onafhankelijk is opgenomen in bijlage 4 van het Competentieprofiel (Competentieprofiel versie 1.1).

Lees meer

Stichting Post Master Digital Design & Architecture

26 februari 2021

Bij notariële akte is op 30 november 2020 de Stichting Post Master Digital Design & Architecture opgericht.

De Stichting heeft een brede doelstelling op het gebied van multidisciplinaire scholing en ontwikkeling van de architect in de digitale wereld, het bevorderen van Post-Masteropleiding, het instellen van Leerstoel, het doen van wetenschappelijk onderzoek en promotieonderzoek, alsmede samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Onderzoek positie en rol lead architect bij complexe veranderingen

14 december 2020

Vanuit het initiatief is er een MSc afstudeer onderzoek onderzoek lopend om inzicht te krijgen in de rol en positie van de lead architect bij complexe veranderingen.  

Lees meer

Betrokkenheid en sponsorgelden gezocht

9 december 2020

Om de Post-Masteropleiding en de Leerstoel mogelijk te maken is een fonds met sponsorgelden nodig. Voor het besturen, beheren van sponsorgelden en de instandhouding van de opleiding en de leerstoel wordt een stichting opgezet.

Lees meer

Delen? Graag!