Het initiatief

Dit programma is een maatschappelijk initiatief om ICT-projecten te verbeteren. Het initiatief richt zich op het aanbrengen van een structurele en fundamentele verbetering in de ICT-projectstructuur, gebaseerd op deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie!

De bedoeling van het maatschappelijk initiatief is om de ondersteuning van de opdrachtgever en de digitalisering in de samenleving effectief en succesvol te verbeteren en te versterken.

Een groeiende groep mensen (waaronder universiteiten, beroepsgroepen, bestuurders, adviseurs en architecten) ondersteunt dit initiatief.

Wil je meer weten wat het initiatief omvat? Wil je meedenken of een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op of lees verder op deze site.

Onze visie

De digitalisering in de samenleving voltrekt zich in een snel tempo. Door digitalisering en nieuwe technologieën veranderen allerlei concepten, processen en verhoudingen.

Bij de toepassing en het gebruik van ICT gaat ook het nodige mis.

De kernvraag is: hoe kan vooraf, vanaf het allereerste begin, de inhoudelijke aanpak van digitalisering beter worden ingevuld. Daaruit is het idee geboren om een aanpak te bedenken waarmee een succesvolle verbetering kan worden bereikt.

De verbetering bestaat uit de volgende elementen:

  1. invoering van een Onafhankelijke Architect;
  2. invoering van teams van onafhankelijke specialisten;
  3. inrichting van een krachtige beroepsgroep en beroepsorganisatie;
  4. verbetering van opleiding en scholing;
  5. visualisatie van digitalisering;
  6. invoering van een ander besturingsmodel.

De Onafhankelijke Architect werkt vanuit een besturingsmodel dat zijn oorsprong vindt in de bouwwereld met een al eeuwenlang beproefde praktijk. Het ziet er als volgt uit:

Onafhankelijke architect

De inzet van dit initiatief is mede gericht om het vakgebied van informatica, de scholing en nascholing, de kennisontwikkeling, het kennismanagement en de realisatie van projecten te professionaliseren en op een hoger plan te brengen.

In de Whitepaper Onafhankelijke Architect, versie okt 2019 lees je meer over onze visie en doelen. Of kijk op onze download pagina voor meer downloads.

Delen? Graag!