Het initiatief

Dit programma is een maatschappelijk initiatief om  ICT-projecten, door kwaliteit van binnenuit, te verbeteren. Een structurele en fundamentele verbetering aanbrengen in de ICT-projectstructuur, gebaseerd op deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie!

Het is de bedoeling om met dit initiatief het vakgebied van informatica, de scholing en nascholing, de kennisontwikkeling, het kennismanagement en de realisatie van projecten te professionaliseren en op een hoger plan te brengen.

Een groeiende groep mensen (waaronder universiteiten, beroepsgroepen, bestuurders, adviseurs en architecten) ondersteunt dit initiatief.

Wil je weten wat het initiatief is? Wil je meedenken of een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op of lees verder op deze site.

Onafhankelijke architect

Onze visie

De digitalisering in de samenleving voltrekt zich in een snel tempo. Daarbij gaat ook het nodige mis bij de toepassing en het gebruik van ICT. Zo schiet kennis te kort, opdrachtgeverschap en projectmanagement zijn zwak, er spelen allerlei belangen en lerend vermogen ontbreekt. De tekortkomingen van informatievoorzieningen en het falen van ICT-projecten blijven een aanhoudende zorg die kennelijk niet gemakkelijk lijkt op te lossen. Regelmatig verschijnen er onderzoeken met aanbevelingen die tot nu toe tot onvoldoende resultaat hebben geleid.

In het najaar van 2014 kwam het rapport van de Tijdelijke commissie ICT o.l.v. het Tweede Kamerlid Elias ‘naar grip op ICT’ uit om het probleem dat ICT-projecten niet op orde zijn aan te pakken. De overheid heeft op basis van de belangrijke aanbeveling uit het rapport de oprichting van het BIT (Bureau ICT Toetsing) ter hand genomen.

Door de jaren heen wordt veel gedaan om de toetsing op de bouw van informatiesystemen te verbeteren. De kernvraag blijft echter hoe kunnen we vooraf, vanaf het allereerste begin, de inhoudelijke aanpak van projecten verbeteren. Uit die vraag is het idee geboren om een besturingsmodel te bedenken waarin deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie centraal staan en waarmee een structurele en fundamentele verbetering van de aanpak van informatievoorzieningsprojecten kan worden bereikt.

De vernieuwing bestaat uit de volgende drie elementen:

  1. Invoering van een wettelijk erkende onafhankelijke Informatievoorzieningsarchitect;
  2. Instelling van een Specialistenteam met onafhankelijke experts;
  3. Visualisatie informatievoorzieningsprojecten.

 

In onze whitepaper Onafhankelijke Architect lees je meer over onze visie en de doelen die we nastreven. Of kijk eens op onze download pagina voor meer downloads.

 

Delen? Graag!