Download

Op deze pagina vind je alle nieuwsbrieven, vastgestelde documenten vanuit werkgroepen, en communicatiemateriaal die dit initiatief ondersteunen.

 • Competentieprofiel versie 1.2 concept: Enkele mensen vanuit universiteiten hebben een review gedaan. Dit is verwerkt. Tevens is het voortraject uitgewerkt.
 • Sponsorplan en informatie leaflet: De opzet van een Post Master opleiding en een leerstoel kost geld. Lees hoe u een bijdrage kunt doen en wat we met uw bijdrage(n) van plan zijn.
 • Startbrief: De initiatiefnemers van de Onafhankelijke Architect, de stichting Post Master Digital Design & Architecture en het bestuur van het NAF hebben een plan uitgewerkt voor een Post-Masteropleiding en Leerstoel ‘Digital Design & Architecture’. De Universiteit Twente heeft de taak op zich genomen om de realisatie van een Post-Masteropleiding te gaan trekken en staat positief tegenover het idee van een Leerstoel.Lees over aanleiding en ambities de startnotitie.
 • Gedragscode Onafhankelijke Architect (concept versie 31 maart 2021). Voor een goede werking en uitvoering van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en de verantwoordelijkheid van de Onafhankelijke Architect zijn gedragsregels opgesteld in de vorm van een concept gedragscode.
 • Competentieprofiel versie 1.1. Bij de uitwerking van de leerdoelen voor de Post-Masteropleiding bleek behoefte om meer inzicht te geven wat onafhankelijk nu precies inhoudt mede in relatie met de competenties van de Onafhankelijke Architect. Een toelichting op het begrip onafhankelijk is opgenomen in bijlage 4 van het Competentieprofiel.
 • Notariele akte Statuten Stichting 30 november 2020. De Stichting heeft een brede doelstelling op het gebied van multidisciplinaire scholing en ontwikkeling van de architect in de digitale wereld, het bevorderen van Post-Masteropleiding, het instellen van Leerstoel, het doen van wetenschappelijk onderzoek en promotieonderzoek, alsmede samenwerkingsverbanden.
 • Nieuwsbrief 3 Onafhankelijke Architect december 2020
 • Competentieprofiel versie 1.0: Competentieprofiel ‘onafhankelijke architect in de digitale wereld’. Een werkgroep bestaande uit diverse architecten heeft een competentieprofiel opgesteld. Dit profiel geeft richting aan verdere professionalisering van architecten. Het is uiteraard vrij te gebruiken binnen je eigen organisatie.
 • NAF & de onafhankelijke architect 16 april 2018. Presentatie jaarvergadering NAF 2018.
 • Whitepaper Onafhankelijke Architect, versie okt 2019: 2019 versie van onze originele paper uit 2017 met onze visie op het benodigde besturingsmodel bij ICT projecten en de rol van de Onafhankelijke Architect hierin.
 • Initiatief Onafhankelijke Architect: Document met de 10 uitgangspunten die we hebben opgesteld en een toelichting hierbij.
 • Slides van de Ronde Tafel Onafhankelijke Architect: Een ronde tafel bijeenkomst op 17 januari 2017 voor bestuurders, CIO’s en ‘vakbroeders’ over het thema Onafhankelijk Architect. In deze sessie discussiëren we over de invoering van een ‘Onafhankelijk en deskundig architect’. We gebruiken real life voorbeelden aan de hand van het architectenbureau Roggeveen & Piso.
 • Nieuwsbrief 2 Onafhankelijke Architect september 2017
 • Nieuwsbrief 1 Onafhankelijke Architect mei 2016

Delen? Graag!