Download

Op deze pagina vind je alle nieuwsbrieven, vastgestelde documenten vanuit werkgroepen, en communicatiemateriaal die dit initiatief ondersteunen.

  • Whitepaper Onafhankelijke Architect: paper met onze visie op het benodigde besturingsmodel bij ICT projecten en de rol van de Onafhankelijke Architect hierin.
  • Initiatief Onafhankelijke Architect: Document met de 10 uitgangspunten die we hebben opgesteld en een toelichting hierbij.
  • Slides van de Ronde Tafel Onafhankelijke Architect: Een ronde tafel bijeenkomst op 17 januari 2017 voor bestuurders, CIO’s en ‘vakbroeders’ over het thema Onafhankelijk Architect. In deze sessie discussiëren we over de invoering van een ‘Onafhankelijk en deskundig architect’. We gebruiken real life voorbeelden aan de hand van het architectenbureau Roggeveen & Piso.
Nieuwsbrieven:

 

Delen? Graag!