Een nieuw besturingsmodel met een erkende onafhankelijk opererende architect is nodig!

Ik steun het initiatief

Ons doel

Ons doel is het realiseren van succesvolle projecten die de kwaliteit verbeteren van de informatievoorziening in organisaties en zo zorgen voor goedwerkende, effectieve, betrouwbare, duurzame en veilige informatievoorziening.

Lees meer

Wat is er nodig:

 • manifest icon 1
  Een besturingsmodel om opdrachtgevers bij de uitvoering van projecten met informatievoorzieningen op een professionele wijze te ondersteunen.
 • manifest icon 2
  Een erkende onafhankelijke architect die deskundig en vaardig is op het gehele gebied van informatica, in relatie met business, bedrijfsvoering en management.
 • manifest icon 3
  Een architect die optreedt als ontwerper en als toezichthouder.
 • manifest icon 4
  Een uitgewerkt competentieprofiel en curriculum dat leidt tot de architect van de toekomst.
 • manifest icon 5
  Een samenstel van eisen voor een universitaire masteropleiding en positionering van die masteropleiding binnen de universiteiten, inclusief de verbetering van het lerend vermogen en voortdurende kwalitatieve ontwikkeling (wetenschapsbevordering).
 • manifest icon 6
  Een wettelijke basis voor de bescherming van de titel van onafhankelijk architect en een hieraan gekoppeld register.
 • manifest icon 7
  Een beroepsgroep die eisen stelt aan voortdurende professionalisering, beroepservaring, bijscholing en die een gedragscode opstelt en handhaaft.
 • manifest icon 8
  Een netwerk van erkende onafhankelijke specialisten die gecertificeerd en ingeschreven zijn in een register en die de architect kunnen ondersteunen in zijn rol.
 • manifest icon 9
  Een portfolio van visualisaties waarmee het ontwerp en alle details van het project goed zichtbaar en toegankelijk zijn voor alle betrokkenen.
 • manifest icon 10
  Een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en universiteiten om deze vernieuwing in te voeren.

Ik steun het initiatief!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Onze samenwerkingspartners

Delen? Graag!